GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

מכשיר מעקב בין לאומי סוללה 9000

1150

רבנות 5000

רבנות 5000

1,250.00 ₪מחיר

מכשיר הקלטה מדגם "רבנות" המקליט לפי רחש, בעל סוללה גדולה במיוחד המספיקה ל-75 ימים!