הקלטה ארוכה

ציוד שנועד להקליט שעות על גבי שעות של חומר, לפעמים גם שבוע ויותר!