גילוי האזנות

קטגוריה של שירותים אשר נועדו לעזור ללקוח, לגלות האזנות.
כאן ניתן למצוא שירותים כגון: שחזור סלולרי, בדיקה של האזנות ברכב, בדיקה למחשב ועוד...