על הגוף

ציוד הנועד להקליט אודיו (קול) באופן נסתר מהעין. מצוין למי שמעוניין להקליט שיחה, פגישה,

מתאים להקלטה לא ארוכה של כמה שעות.