צילום לשטח\לרכב

ציוד שניתן למקם במקומות מחוץ לבית, לדוגמה: חדרי מדרגות, גינה, רכב וכו'...

מקרא:

FHD = איכות צילום Full HD גבוהה במיחוד             4G = אפשרות לצפייה מרחוק

ZOOM = עדשת תקריב לצילום מוגדל ממרחק          PIR = חיישן המפעיל הקלטה לפי תנועה