GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

טראקימו בינלאומי 9000

1150

קופסת חיבורים המקליטה לפי רחש, עם מיקרופון משופר המסנן רעשי רקע מיוחד למקומות רועשים, יכולת הקלטה עד 150 שעות, ללא שום סימנים מזהים חיצוניים.

קופסת חיבורים

זמן הקלטה (שעות)
זמן סוללה (שעות)
זמן עבודה במצב המתנה (ימים)
זיכרון (GB)

קופסת חיבורים המקליטה לפי רחש, עם מיקרופון משופר המסנן רעשי רקע מיוחד למקומות רועשים, יכולת הקלטה עד 150 שעות, Plug and play האזנה מהירה בחיבור למחשב, טעינה דרך חיבור 5V חשמל, כפתור יחיד מאפשר תפעול נוח ומהיר, ללא שום סימנים מזהים חיצוניים.