GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

מכשיר מעקב בין לאומי סוללה 9000

1150

בדיקת מחשב

בדיקת מחשב

0.00 ₪מחיר

 

 • בדיקת מחשב

  ביצוע בדיקת וירוסים, סוסים, תולעים, תוכנות ריגול, הרשאות ובריחת תשדורות החוצה .

  הבדיקה מבוצעת ע"י מומחה בתחום ,

  משך הבדיקה עד כשעתיים .

  המחיר הינו עבור עמדת מחשב (לא כולל שרת)

 • הבדיקות יכללו

  1. וירוסים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים ,תולעים.
  2. פתיחת יציאות ובפעילות רשת חשודה.
  3. תוכנות לא רצויות שיכולות לשים את הרשת והתקשורת במצב לא מאובטח.
  4. זליגת מידע או נתונים.
  5. אוגרי מקלדות ותוכנות אוגרי קלט.
  6. אוגרי מידע על פעילויות מחשב.
  7. "עוגיות" ותוכניות מעקב על דפי אינטרנט.
  8. פעילות רשתית.
  9. שיחות ותקשורת ברשת.