GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

מכשיר מעקב בין לאומי סוללה 9000

1150

בדיקת האזנה בחדר/משרד

בדיקת האזנה בחדר/משרד

0.00 ₪מחיר

בדיקת האזנה – הבדיקה המוצעת כוללת קוית, חלל, פיזי. הבדיקה מבוצעת ע"י טכנאי ובאמצעות מזוודת ספקטרום אנלייזר מתקדמת וכל הציוד הידני הנלווה כולל ציוד ייעודי לאיתור שידורים סלולריים, הבדיקה תבוצע בתיאום מראש, בגמר הבדיקה יקבל הלקוח דוח בדיקה מלא כולל תוצאות והמלצות

 • בדיקת האזנה בחדר/משרד

  בדיקת האזנה –הבדיקה המוצעת כוללת קוית, חלל, פיזי.
  הבדיקה מבוצעת ע"י טכנאי ובאמצעות מזוודת ספקטרום אנלייזר מתקדמת וכל הציוד הידני הנלווה כולל ציוד ייעודי לאיתור שידורים סלולריים, 
  הבדיקה תבוצע בתיאום מראש. 
  בגמר הבדיקה יקבל הלקוח דוח בדיקה מלא כולל תוצאות והמלצות.

  הבדיקה והסריקות הטכניות המבוצעות על ידינו נועדו לאיתור שידורים זרים חיצוניים לאורך השלוחה, הקו והמרכזייה כולל קו חיצוני בזק,
  איתור מצלמות נסתרות קוויות ואלחוטיות, איתור שידוריי חלל RF ו- GSM וכן בדיקה פיזית במגבלות המקום והשטח לאיתור מכשירי הקלטה מקומיים (ללא תשדורת חיצונית).