GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

מכשיר מעקב בין לאומי סוללה 9000

1150

אשכול 4

אשכול 4

0.00 ₪מחיר

קופסת תקשורת להצבה מהירה מגנטית ע"ג כל עמוד תאורה או תורן רגיל ,אשכול עם 4 מצלמות בתקשורת דור 4 ,שליטה מלאה דרך אפליקציה מרוחקת ,חיבור ישיר לחשמל כולל סוללת גיבוי פנימית ל 24 שעות , מיועד לשמירה והשגחה זמנית על תא שטח גדול ללא צורך בהכנת תשתית מוקדמת ,3 דקות והשטח בכיסוי מלא ,אתרי בניה ,עגורנים ,אזורי ריכוז צמה ,שכונות מגורים