שטח

ציוד שניתן למקם במקומות מחוץ לבית, לדוגמא: חדרי מדרגות, גינה וכו'.