top of page

קובץ תאריך ושעה למצלמות - תבנית 1

קובץ לכיוון תאריך שעה במצלמות ייעודיות.

יש לבדוק את המכשירים הייעודיים ברשימה לפני התקנת הקובץ על המכשיר!

הוראות התקנה:

 1. מורידים את הקובץ בלחיצה על הלינק שבחלונית "קובץ הורדה".

 2. שומרים במחשב את הקובץ.

 3. מחלצים את הקובץ מתוך הZIP

 4. מחברים את המכשיר למחשב.

 5. מעתיקים את הקובץ (המחולץ) מהמחשב למכשיר.

 6.  לוחצים פעמיים על הקובץ שבתוך המכשיר.

 7. בודקים שהתאריך והשעה מעודכנים (התאריך והשעה נקבעים לפי המחשב. יש לכוון את התאריך והשעה של המחשב על מנת שהקובץ יתעדכן בהתאם).

 8. לוחצים update

 9. לוחצים על האיקס האדום הקטן בצד שמאל למעלה.

 10. מנתקים את המכשיר מהמחשב.

 11.  לקיבוע התאריך והשעה יש להפעיל הקלטה במכשיר ולבדוק שהתאריך והשעה עודכנו.

 12. וזהו - בהצלחה!

bottom of page