top of page

תקנון

מבוא

התנאים אלה חלים על השימוש באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים לתנאים אלה ובתנאים מלאים. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה או כל חלק של תנאי שימוש, אתה לא חייב להשתמש באתר זה.

אתה חייב להיות לפחות מעל 18 בכדי להשתמש באתר זה. בשימוש באתר זה, ועל ידי הסכמה לתנאי שימוש אלה, הנך מצהיר כי  גילך מעל 18.

אתר זה משתמש בעוגיות. בשימוש באתר זה והסכמה לתנאי שימוש אלה, אתה מסכים למדיניות השימוש בקובצי Cookie בהתאם לתנאים של מדיניות / עוגיות מדיניות פרטיות הנהוגה בגולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה.

רישיון לשימוש באתר

אלא אם כן צוין אחרת, גולן ספיי שופ ו / או המורשים מטעמה מחזיקים בזכויות הקניין הרוחניים באתר ובחומרי באתר. בכפוף לרישיון להלן, כל זכויות הקניין הרוחניות שמורות.

ניתן להציג, להוריד למחשב האישי, להדפיס מהאתר אך ורק לשימוש האישי שלך, בכפוף להגבלות המפורטים להלן ובמקומות אחרים בתנאי שימוש אלה.

אינך רשאי:

 • לפרסם חומר מאתר זה (לרבות פרסום מחדש באתר אחר);

 • להראות כל חומר מהאתר בציבור;

 • לשחזר, לשכפל, להעתיק או לנצל חומר באתר זה למטרה מסחרית;

 • לערוך או לשנות באופן כלשהוא כל חומר מאתר האינטרנט, או להפיץ מאתר זה למעט תוכן שנעשה במיוחד ובמפורש זמין לשימוש ציבורי;

 • התוכן הזמין לשימוש ציבורי, מותר לשימוש בתוך הארגון של המשתמש בלבד;

שימוש מקובל

אינך רשאי להשתמש באתר זה בכל דרך שגורמת, או עלולה לגרום, נזק לאתר או ירידת הערך, הזמינות או הנגישות של האתר, או בכל דרך שהיא בלתי חוקית, הונאה או מזיקין, או בקשר לכל מטרה בלתי חוקית.

אינך רשאי להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב מ(או מצורף) כל תוכנות ריגול, וירוס מחשבים, סוס טרויאני, תולעת, או כל תוכנת מחשב זדונית.

אינך רשאי לבצע פעילות איסוף שיטתית או אוטומטית של הנתונים (כולל כריית נתונים, הפקת נתונים וקצירת נתונים) או ביחס לאתר זה ללא הסכמה מפורשת בכתב מגולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה.

אינך רשאי להשתמש באתר זה כדי להעביר או לשלוח תקשורת מסחרית לא רצויה.

אינך רשאי להשתמש באתר זה לכל מטרה הקשורה לשיווק ללא הסכמה מפורשת בכתב מגולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה.

 

 

גישה מוגבלת

גישה לאזורים מסוימים של אתר זה מוגבלת. גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להגביל את הגישה לאזורים באתר הזה, או למעשה של כל אתר זה, על פי שיקול הדעת הבלעדית של גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה.

אם גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה מספקים למשתמש שם משתמש וסיסמא על מנת לאפשר לו/לה גישה לאזורים מוגבלים באתר זה או בתוכן או שירותים אחרים, על המשתמש/ת לוודא ששם המשתמש והסיסמה יישמרו בסודיות.

גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה עשויים להשבית את שם המשתמש והסיסמה על פי שיקול דעתו הבלעדית של גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה ללא הודעה מוקדמת או הסבר.

 

 

תוכן משתמש

בתנאים אלה, "תוכן המשתמש שלך" פירושו חומר (כולל טקסט, תמונות, חומרי אודיו וידאו וחומר אורקולי) שמשתמש/ת שולח/ת לאתר הזה, לכל מטרה.

אתה מעניק לגולן ספיי שופ ו / או המורשים מטעמה רישיון עולמי, בלתי חוזר, שאינו בלעדי, ללא תמלוגים לשימוש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התוכן של המשתמש שלך בכל אמצעי תקשורת הקיים או עתידי. אתה גם מעניק לגולן ספיי שופ ו / או המורשים מטעמה זכות לרישיון משנה זכויות אלה, ואת הזכות להגיש תובענה לפגיעה בזכויות אלה.

אסור שתוכן המשתמש שלך יהיה בלתי חוקי, אסור שיפגע בזכויות המשפטיות של כל צד שלישי, אסור להיות מסוגל להוביל לצעדים משפטיים אם נגדך או גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה או לצד שלישי (בכל מקרה על פי כל דין רלוונטי).

אסור לטעון כל תוכן משתמש לאתר שהוא אי פעם היה הנושא של כל הליך משפטי בפועל או תלונה דומה אחרת.

גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לערוך או להסיר כל חומר שהוגש לאתר זה,  או שפורסם באתר זה, או מאוחסן בשרתי גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה.

אין בזכויות ו/או בתנאים והתניות אלה ביחס לתוכן למשתמש, חובה על גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה לפקח על הגשת תוכן כזה, או פרסום התוכן כזה באתר זה.

 

 

לא תינתן אחריות

אתר זה מסופק "כפי שהוא" ללא כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע. מגולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה אינם מעניקים ייצוג או אחריות ביחס לאתר זה או במידע ובחומרים הניתנים באתר זה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל פיסקה, גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה אינו מתחייב כי:

 • אתר זה יהיה זמין כל הזמן, או זמין כלל;

 • המידע באתר זה הוא מלא, נכון, מדויק או שאינו מטעה.

שום דבר באתר אינטרנט זה מהווה, או אמור להוות, ייעוץ מכל סוג.  אם הנך זקוק/ה לייעוץ ביחס לכל נושא [משפטי, כספי או רפואי] שאתה צריך, החובה על המשתמש לפנות לייעוץ מקצועי מתאים.

 

 

הגבלת חבות

גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה לא יהיה אחראי כלפיך (בין אם תחת החוק של קשר, דיני הנזיקין או אחר) ביחס לתוכן, או שימוש, או בדרך אחרת בהקשר עם האתר הזה:

 • במידה שהאתר מסופק של תשלום חופשי, לכל הפסד ישיר;

 • לכל אובדן עקיף, מיוחד או תוצאתי;

 • לכל הפסד עסקי, אובדן הכנסות, רווחים או חסכונות צפויים, אובדן חוזים או קשרים עסקיים, אובדן המוניטין, או אובדן / השחתה של מידע או נתונים.

גבלות אלה של אחריות תחולנה גם אם גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה הזהירו במפורש על הפסד פוטנציאלי.

 

 

חריגים

שום דבר תקנון אתר זה לא יבטל או יגביל את כל אחריות משתמעת מחוק שזה יהיה בלתי חוקי שלא לכלול או להגביל, ושום דבר בתקנון אתר זה יבטל או יגביל את ההתחייבות גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה בגין כל:

 • מוות או נזקי גוף שנגרמו על ידי רשלנות;

 • הונאה או מצג שווא כוזב מצד גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה;

 • באם מגולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה שלא לכלול או להגביל, או לנסות או להתיימר לשלול או להגביל, את חבותה.

 

 

סבירות

שימוש באתר זה, אתה מסכים שההכללות והמגבלות של אחריות קבועה באתר אינטרנט של תקנות אתר זה הנן סביר.

אם את/ה לא חושב/ת שהם סבירים, אין להשתמש באתר זה.

 

 

צדדים אחרים

המשתמש/ת מקבל את העובדה, שגולן ספיי שופ הינה ישות בערבון מוגבל אי לכך ישנה הגבלת האחריות האישית של נושאי המשרה והעובדים שלה. המשתמש/ת מסכים/ה לא להגיש כל תביעה אישית כנגד נושאי המשרה בגולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה או העובדים בגין כל הפסדים בהקשר לאתר.

מבלי לפגוע בסעיף האמור לעיל, הנך מסכים/ה שהמגבלות של אחריות וחבות שנקבעה בהצהרה באתר זה יהיה להגן על, עובדים, סוכנים, חברות בת, יורשים, ממונים ולקבלני משנה של גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה.

 

 

הוראות שאינן ניתנות לאכיפה

אם הוראה כלשהי של תנאי שימוש באתר זה, אותה מצאת / תמצא בלתי ניתנת לאכיפה על פי כל דין, לא תהיה השפעה על יכולת האכיפה של ההוראות האחרות של תנאי שימוש באתר זה.

 

 

שפוי

המשתמש/ת מתחייבת לשמור לשפות את גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה כנגד כל הפסדים, נזקים, עלויות, התחייבויות והוצאות כולל הוצאות משפטיות ללא הגבלה וכל סכומים ששולמו על ידי גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה לצד שלישי ביישוב של תביעה או סכסוך שייגרמו או שנגרם לגולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה נזק הנובע מכל הפרה של הוראה מהוראות התנאים אלה ו/או מחלוקת בעצתם של היועצים המשפטיים מטעמו של גולן ספיי שופ וו/או מורשים מטעמה.

 

 

הפרת תנאי השימוש אלה

מבלי לפגוע בזכויות נוספות במסגרת התנאים אלה, אם אתה מפר תנאי שימוש אלה בכל דרך, גולן ספיי שופ ו / או המורשים מטעמה עשוים לנקוט בפעולה שימצא לנכון להתמודד עם ההפרה, לרבות הפסקת הגישה של המשתמש/ת לאתר, לאסור את הגישה לאתר, חסימת מחשבים באמצעות כתובת ה-IP של המשתמש/ת, יצירת קשר עם ספק שירותי האינטרנט של המשתמש/ת כדי לבקש לחסמום את הגישה לאתר ו/או לפתוח בהליכים בבית המשפט נגדך.

 

 

וריאציה

גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה עשוים לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. תנאים מתוקנים יחולו על השימוש באתר זה מיום פרסום של אותם התנאים וההגבלות המתוקנים באתר זה. אנא בדוק בדף זה באופן קבוע כדי לוודא שאתה מכיר את הגרסה הנוכחית.

 

 

האצלה

גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה רשאים להעביר, לקבלן משנה או בדרך אחרת להתמודד עם הזכויות ו/או חובות על פי תנאי שימוש אלה מבלי להודיע ​​או לקבל את הסכמת המשתמש/ת.

משתמש/ת לא יכול להעביר, לקבלן משנה או בדרך אחרת להתמודד עם הזכויות ו/או החובות שלך תחת תנאים אלה.

 

 

הפרדה

אם מתן התנאים וההתניות אלה נקבע על ידי בית משפט או רשות מוסמכת אחרת שהנם בלתי חוקיים ו/או בלתי ניתנים לאכיפה, שאר ההוראות ימשיכו בתוקף. אם כל הוראה בלתי חוקית ו/או בלתי ניתנת לאכיפה תהיה חוקית או לאכיפה אם חלק ממנה נמחקו, חלק שייחשב למחיקה, ושאר ההפרשה ימשיכו בתוקף.

 

 

ההסכם כולו

תנאי שימוש אלה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין גולן ספיי שופ ו/או המורשים מטעמה ביחס לשימוש שלך באתר זה, וגובר על כל ההסכמים הקודמים בגין השימוש באתר זה.

 

 

דין ושיפוט

תנאים והתניות אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוק וכל מחלוקת הנוגעת לתנאי שימוש אלה תהיה כפופה לסמכות שיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב.

bottom of page