GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

מכשיר מעקב בין לאומי סוללה 9000

1150

בדיקת רכב

בדיקת רכב

0.00 ₪מחיר
  • בדיקת רכב

    בדיקת האזנה לרכב –הבדיקה מבוצעת ע"י טכנאי בחניון החברה באמצעות מזוודת ספקטרום אנלייזר מתקדמת וכל הציוד הידני הנלווה כולל ציוד ייעודי לאיתור שידורים סלולריים, הבדיקה תבוצע בתיאום מראש, 

    בגמר הבדיקה יקבל הלקוח דוח בדיקה מלא כולל תוצאות והמלצות. הבדיקה והסריקות הטכניות המבוצעות על ידינו נועדו לאיתור שידורים זרים ,איתור שידוריי חלל סלולארי ואנלוגי

    וכן בדיקה באמצעות אמצעים טרמיים ופיזית לפי הנסיון רב השנים. הבדיקה תבוצע בפאנלים ואיתור במקומות נסתרים לאיתור מכשירי הקלטה מקומיים (ללא תשדורת חיצונית ) .