GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

מכשיר מעקב בין לאומי סוללה 9000

1150

בדיקת האזנה לסלולרי

בדיקת האזנה לסלולרי

1,200.00 ₪מחיר

גילוי האזנה/בדיקות אפליקטיביות סריקה של קוד "לא חתום". בחינה של כל האפליקציות המותקנות. סריקת תוכנות המהוות סיכון אבטחתי. בדיקת היתכנות פריצה באמצעות מנגנוני תקשורת במכשיר. בדיקת הגדרות אבטחת מידע. בחינת מדיניות עדכוני תוכנה בכל מכשיר.

 • בדיקת האזנה לסלולרי

  במעבדת חברת גולן ספיי שופ ניתן לבצע כיום בזמינות מלאה בדיקת האזנה לכל מכשירי הסלולר הקיימים, 
  הבדיקה מבוצעת באמצעות הציוד המתקדם ביותר שקיים היום בתחום לביצוע בדיקות מסוג זה, 
  ציוד זהה נמצא ברשות משטרת ישראל וגופים ממלכתיים אחרים, הבדיקה ממוחשבת ואוטומטית כמעט לחלוטין, 
  המערכת יודעת לנתח כל אפליקצייה ותוכנה זרה שנמצאת ע"ג המכשיר, הבדיקה לוקחת מספר שעות ובסיומה מקבל הלקוח דוח בדיקה מלא ומפורט עם כל המימצאים .

  הבדיקה באמצעות הציוד הנ"ל איננה מותירה מקום לספקות לגבי הימצאותה של תוכנה זדונית כזאת או אחרת ע"ג המכשיר .

  למען גילוי נאות כלפי הלקוחות: הבדיקה יודעת לאתר כל "טפיל" חיצוני שהותקן ע"ג הסלולר שלכם בין אם ההתקנה 
  היא פיזית במגע עם המכשיר ובין אם נשלחה אליכם ע"י קובץ זר במסווה של מיסרון וכו', 
  זה יכול להיות כל תוכנת ריגול או שיתוף אחרת שמעבירה את נתוני המכשיר לגורם חיצוני אחר באמצעות הרשת, 
  הבדיקה איננה יכולה לתת מענה כאשר המכשיר מואזן ע"י גורמי החוק במדינה שכן במיקרים אלו אין צורך בהתקנת תוכנה "זרה"