אודיו GSM

במחלקה זאת תפגשו מדגם מייצג של משדרי GSM במגוון אביזרים שונה. מהו משדר GSM? רכיב אודיו (קול) אשר ניתן לפתיחה מרחוק ע"י חיוג אליו ופתיחת ערוץ שמע. שמיעה בזמן אמת מרחוק ללא הגבלת טווח. רכיב זה הוא מעין טלפון אחלוטי קטן בלי יכולות של טלפון רגיל למעט פתיחת מיקרופון והיכולת לשמוע סביב הרכיב את כל מה שנשמע בסביבתו. 
כל המוצרים מגיעים כבר עם כרטיס סים טוקמן מובנה עם מספר אישי המוכן לתקשורת, מוצרים אלו מיועדים אך ורק כאשר מבחינה מבצעית יש צורך לשמוע בזמן אמת את המתרחש במקום מסוים. אין מוצרים אלו מהווים תחליף למוצרי הקלטה מקומיים המסוגלים להקליט 24/7 באיכות טובה ביותר ממשדר GSM.