GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

טראקימו בינלאומי 9000

1150

מערכת וידאו דיגיטאלית סמויה ועצמאית במסווה של תאורת חירום לקיר. כל מידע הוידאו והאודיו נשמרים על כרטיס SD נשלף בנפח של עד32GB (המערכת מסופקת עם כרטיס זיכרון 16Gb), את הכרטיס ניתן לפרוק למחשב לצפייה. הקלטה על פי תנועה באיכות מעולה!

copy of תאורת חירום לקיר/תיקרה

2,500.00 ₪מחיר

מערכת וידאו דיגיטאלית סמויה ועצמאית במסווה של תאורת חירום לקיר.
כל מידע הוידאו והאודיו נשמרים על כרטיס SD נשלף בנפח של עד32GB (המערכת מסופקת עם כרטיס זיכרון 16Gb), 
את הכרטיס ניתן לפרוק למחשב לצפייה. הקלטה על פי תנועה באיכות מעולה!