GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

טראקימו בינלאומי 9000

1150

תאורת חירום בתליה עם DVR-WIFI מערכת הקלטה ושידור וידאו ושמע בזמן אמת בטכנולוגיית WiFi המערכת הינה שילוב ייחודי של תאורת חירום שולחנית הכוללת תוכנה לצפייה/הקלטה ולניהול מספר בלתי מוגבל של יחידות השידור בטכנולוגיית Live WiFi. המערכת בעלת יכולת הקלטה פנימית של 32GB.

תאורת חירום בתליה עם DVR-WIFI

מערכת הקלטה ושידור וידאו ושמע בזמן אמת בטכנולוגיית WiFi
המערכת הינה שילוב ייחודי של תאורת חירום שולחנית הכוללת תוכנה לצפייה/הקלטה ולניהול מספר בלתי מוגבל של יחידות השידור בטכנולוגיית Live WiFi.
המערכת בעלת יכולת הקלטה פנימית של 32GB.
התוכנה אשר מסופקת היא פשוטה להפעלה ומאפשרת צפייה נוחה מכל מקום עם מנגנון בקרה יעיל.
המערכת כוללת יכולת הקלטה לוידאו עם קיבולת זיכרון מוגבלת - ככל שיאפשר את המחשב.