GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

טראקימו בינלאומי 9000

1150

מצלמה הנסתרת בעכבר האלחוטי, משתמשת בחיישן PIR פסיבי כדי לזהות תנועה על ידי חום הגוף ואז לבצע צילום . לאחר זיהוי תנועה יפעיל את ההקלטה ויבצע צילום על גבי כרטיס זיכרון. אורך חיי הסוללה עומד על עד 320 שעות, בעוד ההקלטה המתמשכת תספיק לכ-5 שעות, רזולוציה HD . תומך בכרטיס מיקרו SD 32GB, ההפעלה פשוטה, קלה ומיידית, רק להציב בחדר או במשרד ולהזיז כפתור נסתר אחד. לא מעורר חשד, ניתן לשימוש בחדרי משרדים/חדרי מגורים.

עכבר אלחוטי מצלם

950.00 ₪מחיר

מצלמה הנסתרת בעכבר האלחוטי, משתמשת בחיישן IR כדי לזהות תנועה על ידי חום הגוף ואז לבצע צילום. 
לאחר זיהוי תנועה ההקלטה מופעלת מיידית, צילום על גבי כרטיס זיכרון. 
אורך חיי הסוללה בזמן המתנה עד 9 ימים, כאשר לקלטה ברציפות תספיק לכ-70 דקות. רזולוציה HD. 
ההפעלה פשוטה, קלה ומיידית רק להציב בחדר או במשרד ולהזיז כפתור נסתר אחד.