GPS מתח ישיר לרכב

550

GPS בינלאומי סוללה 2000 שטוח

950

טראקימו בינלאומי 9000

1150

מערכת האזנה מקצועית להאזנה דרך קירות גבס, פשוט מצמידים לקיר ושומעים דרך האזנייה. יציאה נוספת מהמכשיר מיועדת להזין טייפ מנהלים במידה ורוצים לבצע הקלטה תוך כדי שמיעה. התחושה של המשתמש היא שהוא עצמו נוכח באותו החדר. המערכת מיועדת להגברת קולות ותנודות מכל משטח קשה, כולל קירות, דלתות, חלונות ומיועד לקירות גבס שהם בעלי מחיצה כפולה ובידוד פנימי הגורם לעיוות השמיעה. 

מערכת האזנה דרך קירות

2,420.00 ₪מחיר

מערכת האזנה מקצועית להאזנה דרך קירות גבס, פשוט מצמידים לקיר ושומעים דרך האוזנייה. דרך נוספת להשתמש במכשיר, זה להזין טייפ מנהלים במידה ורוצים לבצע הקלטה תוך כדי שמיעה. התחושה של המשתמש היא שהוא עצמו נוכח באותו החדר. המערכת מיועדת להגברת קולות ותנודות מכל משטח קשה, כולל קירות, דלתות, חלונות ומיועד לקירות גבס שהם בעלי מחיצה כפולה ובידוד פנימי הגורם לעיוות השמיעה.